grafTEE 2 epalTeliko

Εγγραφές Μετεγγραφές

 Περιεχόμενα

 Εγγραφές 

 • α) Οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο. β)Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώρηση στο ατομικό δελτίο και στο Μητρώο μαθητών των στοιχείων του μαθητή που αναφέρονται στο άρθρο 9 της απόφασης αυτής.
 • Εκπρόθεσμη εγγραφή , είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή Γραφείου Δ.Ε. ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.
 • Οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.
 • Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.
 • Εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Λ επιτρέπεται εφόσον ο μαθητής έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό. Φοίτηση μαθητή που δεν έχει νόμιμα εγγραφεί δεν επιτρέπεται.
 • Στις σχολικές μονάδες εσπερινής φοίτησης εγγράφονται οι εργαζόμενοι μαθητές. Για την εγγραφή εργαζόμενου μαθητή απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή αν πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.
 • Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων υποχρεώνονται να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών.
 • Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:
  α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
  β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
  γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
  δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.
  ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
  στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
  ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.
 • Στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:
  α)Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
  β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄  Κύκλου ΤΕΕ.
  γ) Μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
  δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
  ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ.
  στ)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
  ζ) Προαχθέντες  της Δ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
  η) Κάτοχοι πτυχίου  ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών .
  θ)Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
  ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.
  ια)Κάτοχοι πτυχίου  ΕΠΑ.Σ.
  ιβ) Μαθητές της Α΄ και  Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ
  ιγ)Κάτοχοι πτυχίου  ΤΕΛ και   των  ισοτίμων  προς αυτά σχολών.
  ιδ)Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.
 • Στην Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:
  α)Οι προαχθέντες  από τη Β΄ τάξη  ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.
  β)Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ,στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου  δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

  Μετεγγραφές

Περιπτώσεις μετεγγραφών - Προθεσμίες 

Α. Μετεγγραφές που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση του Κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος .

 • 1. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών από δημόσιο ΕΠΑ.Λ σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • α) Αν η οικογένεια του μαθητή ή του κηδεμόνα του άλλαξε τόπο κατοικίας
  • β) Αν ο μαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς του.
  • γ) Αν την επιμέλεια του μαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.
  • δ) Αν ο μαθητής ημερήσιας σχολικής μονάδας άρχισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για εσπερινή σχολική μονάδα
  • ε) Αν ο μαθητής εσπερινής σχολικής μονάδας έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για ημερήσια σχολική μονάδα
  • στ) Αν ο μαθητής προτίθεται να παρακολουθήσει τομέα ή ειδικότητα που δεν υπάρχουν στο ΕΠΑ.Λ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής γίνονται με έγκριση του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο για να βεβαιωθεί αν αληθεύει ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, εκτός αν πρόκειται για μετεγγραφή τέκνων δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται μετά τις 15 Οκτωβρίου από την πόλη της σχολικής μονάδας που φοιτούν τα τέκνα τους ή αν πρόκειται για διακοπή λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ. ή τομέα ή στην περίπτωση ιδιαίτερα σημαντικού λόγου που εκτιμάται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ΕΕ ή Γραφείου ΔΕ ή το Διευθυντή Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο μαθητής.
 • 2. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή Ιδιωτικού ΕΠΑΛ σε δημόσιο ΕΠΑΛ και αντιστρόφως. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 31 Μαρτίου .
 • 3. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ σε δημόσια ΕΠΑ.Λ και αντιστρόφως. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Β. Μετεγγραφές μαθητών που πραγματοποιούνται λόγω υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη κα χωρίς την αίτηση των κηδεμόνων τους ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι.

 • Από δημόσια ΕΠΑ.Λ σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατάργησης ή συγχώνευσης των σχολικών μονάδων β) ίδρυσης νέας σχολικής μονάδας γ) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος
 • Από Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) παύσης της λειτουργίας του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ ή τάξης του. β) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος. Οι μετεγγραφές εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης ή ίδρυσης σχολικών μονάδων γίνονται με βάση τα χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων και των μαθητών, όπου αυτό είναι δυνατό. Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου Ε.Ε. ή Γραφείου ΔΕ ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης ΔΕ από την οποία μετεγγράφεται ο μαθητής έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για τις μετεγγραφές που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, καθώς και για την επιλογή της σχολικής μονάδας στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή. Η αρμοδιότητα του, είναι εκτελεστική μόνο για τις ενέργειες που αφορούν την πραγματοποίηση των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο