Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄Τάξης  

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μάθημα
Ώρες
 Νέα Ελληνική Γλώσσα  3
 Άλγεβρα  2
 Γεωμετρία  1
 Φυσική  2
 Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ  1
 Αγγλικά  1
Σύνολο
10

 Β. Μαθήματα Ειδικότητας

Μάθημα
Ώρες

 Ψηφιακά Συστήματα

3Θ 

 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ 

 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές

 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
 Συτήματα Ελέγχου και Ασφάλειας 2Ε 
 Επικοινωνίες - Τηλεματική 2Θ+2Ε
 Ρομποτική
 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας 2Ε 
Σύνολο
20

Επεξήγηση: Θ=Θεωρία Ε=Εργαστήριο Σ=Σχέδιο

Τα παραπάνω ισχύουν από το σχ. έτος 2019-2020

 

 

 

Εκτύπωση