Εγγραφές Μετεγγραφές

 Περιεχόμενα

 Εγγραφές 

  Μετεγγραφές

Περιπτώσεις μετεγγραφών - Προθεσμίες 

Α. Μετεγγραφές που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση του Κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος .

Β. Μετεγγραφές μαθητών που πραγματοποιούνται λόγω υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη κα χωρίς την αίτηση των κηδεμόνων τους ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι.

Εκτύπωση