Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων από τις 10-01-2022

Προς ενημέρωσή σας, το ΦΕΚ 7/Β΄/06.01.2022 το οποίο αφορά στη Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων από τις 10.01.2022.

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Τραβασάρος

Εκτύπωση